Järnvägsstationen

Stationen invigdes av Karl XV 1862, när Västra Stambanan var färdig.
1926 elekrifierades banan förbi Vingåker och dubbelspår österut till Baggetorp 1955, västerut till Kilsmo 1957.
1956 genomgick stationen en omfattande renovering och postlokalen intill revs. 1971 slutade tågen stanna vid Vingåker
och perrongerna revs. 2003 fick resenärer återigen möjligheten att resa från Vingåker och stationen hade renoverats igen.

     1902    1902    
             
    1911    1917    
             
1937 1950