Söder / Vannala

Bebyggelsen på södra sidan om järnvägen var sparsam tills på 20-talet. Några industrier fanns och Epidemisjukhuset byggdes i början 1900-talet.
I huset fanns sedan Folktandvården från 1937, sedan kommunal versamhet och till sist bostäder, tills det brann ner 2007.
Det finns få vykort från Söder, som mest består av villor och hyreshus.    1940-talet   1955    
             
    1950-talet   1950-talet

   
             
1950-talet
1956
             
    1960-talet   1960-talet    
             
    1960-talet   1962