Läppe Pensionat

Läppe hade både Tomtebo Pensionat och Läppe Pensionat. Verksamheterna upphörde c:a 1950.
Under storhetstiden 1920/30 hyrde Läppebor ut sina hus som annex till pensionaten och flyttade själva ut i sina bodar/småhus.


    1910-talet   1920-talet    
             
    1924   1930-talet
   
             
1930-talet
1936
             
    1940-talet   1940-talet    
             
    1944   1940-talet