Järnvägsgatan och Parken

Järnvägsgatan med 2 hyreshus. Det gula revs när bron över järnvägen skulle byggas och det grå till höger förstördes i branden 1938.
Parken anlades 1896 och hade innan dess använts som marknadsplats.


    1910-talet   1908    
             
             
             
1940 1950